Generalforsamling

28apr19:0021:00Generalforsamling

Yderligere info

Indkaldelse til Virtuel ordinær generalforsamling

Onsdag, den 28. april 2021 kl. 19:00

Dagsorden

 1. Valg af Dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af revideret regnskab indeholdende resultatopgørelse og balance
 4. Budgetorientering
 5. Fastsættelse af kontingent for gruppe 1,2,3 og 4 medlemmer
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er:

  • Flemming Hansen – Modtager ikke genvalg
  • Sandie Borg – Modtager genvalg
  • Maria Jørgensen – Modtager genvalg
 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt

Tidspunkt

28. April 2021 19:00 - 21:00(GMT-11:00)

Tilmelding til arrangement