Kanehøj Møllelaug

Branche: Forening

Beskrivelse

Kanehøj Mølle er en hollandsk mølle beliggende på Kanehøj Møllevej 53, 4230 Skælskør, og drives og ejes af frivillige i Kanehøj Møllelaug.
I 1982 oprettedes den selvejende institution "Kanehøj Møllelaug", der fik overdraget den gamle, bevaringsværdige mølle.

Møllelaugets formål er at bevare møllen for eftertiden i overensstemmelse med bestemmelserne i frednings-deklarationen, tinglyst 18. december 1962.

Alle Møllelaugets indtægter – entre', kontingent fra medlemmer og tilskud fra fonde m.v. – går til møllens vedligeholdelse.

Møllelaugets medlemskreds er på ca. 200 personer, familier og firmaer, et tal, som vi gør, hvad vi kan for at forøge.

De mest aktive af vore medlemmer har status som "møllersvende", dvs. at de har gennemgået en oplæring og er i stand til at betjene møllen.

Adresse: hovedgaden 55

By: Dalmose

Postnummer: 4261

Kontaktperson: Anders Kristiansen

CVR: 32576451

Telefon: 28778024

Branche: Forening

Nøgleord: Møllevej53

Find medlem