Senior Erhverv Slagelse

Branche: Forening

Beskrivelse

Senior Erhverv Slagelse er et netværk for ledige, jobsøgende 50+´'ere.
Medlemmerne understøtter, motivere og inspirer hinanden i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.
Dette sker ved bl.a. at deltage aktivt i forfskellige grupper: Virksomhedsgruppen besøger virksomheder, PR-gruppen udbreder kendskabet til netværket, medlemsgruppen aktiverer medlemmerne og kontorgruppen står for den daglige drift.
Netværket drives ved statsstøtte fra STAR.

Adresse: Bredegade 13

By: Slagelse

Postnummer: 4200

Kontaktperson: Mikal Herløw

CVR: 30483502

Telefon: 57834611

Branche: Forening

Nøgleord: Netværk - 50+

Find medlem

X