Beretning 2019 Skælskør Erhvervsforening

” Toget kører – nu gælder det om at springe på ”.

Vi sprang på toget, da vi d. 21. marts 2018 stod her på Harboes Bryggeri til sidste års generalforsamling. Det har tid efter anden været et højhastighedstog, og ganske utroligt, hvad der er sket og gennemført på det sidste års rejse.

Nok engang viser Harboes Bryggeri sin gæstfrihed og lysten og viljen til lokal opbakning og engagement, som vi er ufattelig taknemmelig for. Vi ønsker bryggeriet hjertelig tillykke med det nyligt gennemførte generationsskifte, som er med til at sikre virksomhedens fortsatte udvikling og forankring i det lokale. Vi ønsker tillige tillykke til bryggeriet med Slagelse Kommunes Bygningspris 2018 og sidst men ikke mindst den smukke og sigende skulptur af HKH Prins Henrik, som i dag pryder bryggeriets indgangsparti!

Kigger vi fra et helikopterperspektiv på Skælskør går det faktisk ganske fornuftigt. Håndværkerne har generelt meget arbejde i bøgerne og søger ofte efter arbejdskraft. Virksomheder som f.eks. RGS90 har i det forgangne år udvidet sin produktion, SuperBrugsen har udvidet, Solsikken har udvidet, Smartos er, sammen med Peter Brødsgaard med til at sætte fornyet liv i den gamle planteskole og Turisterne myldrer ind. Skælskør er efterhånden kendt vidt og bredt, som et sted med masser oplevelser og gang i den! Der er udviklingsprojekter på Møllebakken, på Stigsnæs og på det gamle Rådhus. Rådhuset hvortil der er afsat 5 Mio kr. til istandsættelse. Havneområdet skal forskønnes og er i proces og nye butikker er kommet til, hvor andre har lukket. Det var den korte version.

Der er naturligvis også masser af udfordringer og den største af dem, set med vores øjne, har vi nu kastet os over i et unikt samarbejde med Slagelse Erhvervscenter, Korsør Erhvervsforening og Business Slagelse. Vores detailhandel skal i hele kommunen understøttes og have langt større fokus, end tidligere set. Detailhandlen er et kæmpe erhverv med mange arbejdspladser, og en væsentlig vækstdriver i kommunen. Den nyligt udarbejdede analyse, der er lavet for detailhandlen, er lavet med afsæt i de enkelte byers potentiale og aktuelle status, og med anbefalinger og konklusioner, der for Skælskørs vedkommende er forankret i 6 konkrete projekter, som der nu skal arbejdes videre med i indeværende år.

Vi synes, det skal være slut med sorte huller i Algade, Skælskør skal finde den rigtige model for E-handel, vores stærke netværk skal udvikles til at dække hele vores opland, vi skal arbejde for fælles minimums åbningstider, vi skal have turisterne til at blive lidt længere ved at vurdere og evt. optimere vores overnatningsmuligheder og endelig skal vi have en klar fælles vision for udvikling af bymidten.

Det kræver benhårdt arbejde og det glædelige er, at Slagelse Kommune bakker 100% op omkring hele processen, idet vi også kan forvente, at få den nødvendige opbakning til arbejdet.

Skælskør har i det forgangne år mærket større udfordringer med at butikker lukker ned. Det kan godt tage pusten lidt ud af lokalsamfundet – det kan endda medføre, at snakken går så meget i byen, at butikker må fortælle, at de ikke lukker!

Ledige lokaler kan betyde nye muligheder. Vi glæder os derfor over, at Byens Blomster har tilvalgt Skælskør og er blevet taget rigtig godt imod.

D. 13. april åbner Fællesskabet – byens nye Garn- og Børnetøjsbutik. Delebutikken ”Fællesskabet” er opstået i et samarbejde med Skælskør Erhvervsforening og understøttet af udlejer og Slagelse Erhvervscenter. Casen er så god, at den er nået landet rundt på de landsdækkende radiokanaler, på regional-TV, og selv TV-avisen har vist interesse.

Der findes som regel altid en mulighed for udvikling, så lad dette være bestyrelsens opfordring til, at vi går fra at kæmpe for overlevelse til sammen at kæmpe for udvikling af Skælskør og Omegn.

Er der nogen, der har kæmpet og fortjener et stort skulderklap, så er det Henriette og Kurt i Skælskør Fiskehus. At se sin butik gå op i flammer kort efter åbningen og på kanten af en sommersæson, der i 2018 viste sig at blive sensationel, er næsten ubærligt. SKEF har naturligvis støttet i det omfang, det har været muligt. Parret har mødt en opbakning i hele byen, som er outstanding og det har været med til at bære dem derhen, hvor de er i dag – nemlig til en sejr, og et fortsat levende og charmerende fiskehus på havnen.

Skælskør Erhvervsforening samarbejder naturligvis i arbejdet med at få Skjelskør V ud at sejle igen. Båden er en del af byens identitet og en turistmagnet. Vi beklager, at den frivillige forening måtte give fortabt og anerkender det kæmpe stykke arbejde, der er lagt i båden gennem mere end 20 år. ……

Vi måtte på barrikaderne i efteråret 2018, da der var fare for, at der ville blive nedlagt busruter, som er vigtige livsnerver for at vores by kan fungere. Heldigvis faldt sagen positivt ud.

Vi har fået skabt en morgenmøde-struktur, der giver genlyd. Rekorden blev sat i maj 18, da vi var 71 til mødet i Sparekassen Sjælland-Fyn. Jeg vil gerne takke jer for den kæmpe opbakning og ikke mindst engagement til vores møder.  Den positive energi, og viljen og lysten til at ville noget sammen, gør en kæmpe forskel. Vi spiller hinanden gode og får ofte 2 + 2 til at blive 5!

Jeg vil gerne sige stor tak til alle jer, der i det forgangne år har været værter for vores møder. Tak for jeres imødekommenhed og ikke mindst gæstfrihed.

Ideen med at bruge biblioteket og skiftende værter virker, og er endnu en god mulighed for at øge kendskabet til hinandens butikker og virksomheder.

Netop opmærksomheden på morgenmødernes succes har medført, at vi i det forgange år har haft besøg af erhvervs- og kommunalfolk fra Maribo Kommune, som ville høre en levende fortælling, ligesom jeg har haft den fornøjelse at være oplægsholder på Visit Vestsjællands Turismekonference og Ø-udvalgsmøde på Omø.

Vi har suppleret vores morgenmøder med fyraftensmøder, da der var et ønske om mere netværkstid. Dette samtidig med, at vi ønsker at inddrage så mange medlemmer som muligt, og ikke alle har mulighed for at deltage om morgenen. Vi har med succes afviklet 3 fyraftensmøder, og vil fremadrettet have en fast mødefrekvens på 4 møder om året.

Ligeledes har vi en fast mødestruktur i forhold til butikkerne i Algade, hvor vi to gange årligt mødes og evaluerer på aktiviteter m.v.

I maj 2018 afviklede vi i samarbejde med Dansk Revision og Sparekassen Sjælland-Fyn et arrangement, hvor 50 deltagere mødte op og blev ført igennem regler og love om Persondataforordningen.

Kursustilbud har der også været en del af i det forgangne år. Slagelse erhvervscenter udbyder ikke mindre en 15 digitale torsdage, hvor der på anbefaling fra bl.a. Skælskør Erhvervsforening afvikles 5 digitale torsdage i hver af de tre byer.

Vi er meget tilfredse med at samarbejdet mellem de tre erhvervsforeninger og Slagelse Erhvervscenter i 2018 har udviklet sig særdeles positivt, hvilket borger godt for fremtiden. I dette samarbejde har Slagelse Erhvervscenter nu blandt andet påtaget sig tovholderrollen i at få bypyloner ved indfaldsvejene i de tre byer.

Slagelse Erhvervscenter er en tæt og vigtig samarbejdspartner for SKEF, hvor vi i erhvervscentrets bestyrelse er repræsenteret ved Flemming Hansen, som er en særdeles kompetent og arbejdsom repræsentant for Skælskør Erhvervsforening.

Det er også Slagelse Erhvervscenter, der står som arrangør af den store erhvervs AWARD i november måned, hvor erhvervslivet hyldes i festlige rammer.

Skælskør Erhvervsforening er tillige repræsenteret i bymidtegruppen ved Nelly Gaskin og Flemming Hansen. Der arbejdes med relevante emner som parkering i Algade, renovering af havnepladsen, byens torve, ideer til renovering af det gamle rådhus og lign.  Vi har på opfordring fået tidsbegrænsning på parkering i Algade, nu mangler bare, at der også kommer en konsekvens, når parkeringstider ikke overholdes!

Skal der være Motorsportscenter på Stigsnæs? Adalbert sidder på vegne af Drengerøvsgruppen med i en idegruppe, så også her har vi mulighed for indflydelse.

Vi har et tæt samarbejde med Skælskør Bykontor og bidrager til driften heraf. Bykontoret er et helt uundværligt led i byens liv og bidrager på en lang række områder til, at vi kan lykkes med vores mange initiativer. Jeg vil gerne kvittere for vores gode samarbejde med såvel kontorets medarbejdere, som bestyrelsen, hvor vi er repræsenteret af Berit Andersen.

Den lille Grønne telefonbog blev til den lille blå. Skælskør Bykontors hjemmeside blev sammensmeltet med Skønne Skælskørs hjemmeside, sådan at Skælskør i dag har én meget flot og informativ hjemmeside. Det hele bindes sammen med stor synlighed på de sociale medier. At hele denne pakke er blevet mulig, skyldes i særdeleshed en arbejdsom og ihærdig indsats fra Hass Olsens side, som i samarbejde med SKEF og Skælskør Bykontor har fået en enorm flot opbakning fra annoncører og sponsorer. Jeg vil gerne sige en stor tak for et super samarbejde og for den store opbakning fra alle parter.

Det var også i det forgangne år at Skælskør Magasinet fik sin begyndelse. 3. udgave af vores eget flotte blad er i skrivemaskinen. Fantastisk, at der findes initiativrige ildsjæle, der gang på gang vil Skælskør det bedste. Også her vil jeg takke for godt samarbejde.

Ingen beretning uden en stolt fortælling om vores events. Events der er vokset op med sjæl og passion og sætter Skælskør på landkortet, som byen, hvor der sker så meget.

Kæledyrsmarchen så dagens lys i maj 18, hvor 400 deltagere med kæledyr   løb eller gik til fordel for Julemærkehjemmet.

Drengerøvsaften, hvor mere en 15.000 mennesker skønnes at have besøgt byen, og omkring 2000 udstillere viste der flotte køretøjer frem! Det er ganske imponerende at få det hele til at spille og blive til den succes, det er! Det kræver også benhårdt arbejde fra den frivillige arbejdsgruppe, så skulle der ske en smutter, så bær over og lad os hjælpe hinanden igennem denne festlige aften!

Matadordagen blev med succes gentaget i august. Byen omdannes til én stor legeplads og alt er planlagt og gennemført til mindste detalje. I løbet af vinteren er der brugt nogle ressourcer på, at få rettighedsaftalen aftalt med DR. Efter et godt og reelt samarbejde med DR, er aftalen kommet på plads, så arrangementet kan gennemføres til august.

HKH Kronprins Frederik fik i anledning af sin 50 års fødselsdag en særlig hilsen fra Skælskør i forbindelse med at initiativrige gode folk, fik stablet en Royal Run på benene til ære for vores Kronprins.

De ca. 4.000 deltagende damer til Lady Walk, fik sin en på opleveren, da ruten for første gang var lagt til at gå igennem Algade på denne solbeskinnede aften. Gaden var fyldt med underholdning og oplevelser, som kaldte smilet frem hos hver og en. Fantastisk som kreativiteten blomster og udleves i vores by!

Keramikfestivallen i juli – endnu et kæmpe tilløbsstykke, som nyder stor opbakning fra byen. Endnu 300 chaussesten blev fremstillet og ved Slagelse Kommunes hjælp er de lagt ned i vores fortove. De skaber en nysgerrighed og efterlader sig flere invitationer og tilkendegivelser på, at komme og besøge festivalen. Nye ting må ske, så i 2018 har også de professionelle kunstnere lavet flotte sten, som er lagt ned i Algade, som en start på ” Walk of Fame ”. 

Kulturel Folkefest – et sandt festfyrværkeri af kulturelle oplevelser en hel weekend igennem. Traditionen med gratis morgenbord sætter fantasien i spil og for anden gang var det Butik Mille, der tog æren og vandt håneretten og vandrepokalen.

Streetshow på en solbeskinnet lørdag i juli, hvor det festligste optog trækker smilet om i nakken, Halloween i oktober med gys og gru, Lyserød lørdag med så lange bryster, så en registrering i Guinness rekordbog kan være nært forestående, En festklædt garde og banko i banken bare for at nævne nogle stykker.

Julen er traditionernes tid, så heldigvis lykkedes det også i år at vække den gamle julemand og træet blev tændt. Lucia til Hest blev suppleret med en ny smuk tradition, hvor lyset blev båret rundt i byen og ind i butikkerne. 100 lys blev båret rundt – meget smukt i harmoni med det flotte og stemningsfulde luciaoptog.

En stor tak skal igen lyde til alle jer, der bakker op om vores særlig flotte julebelysning med guirlander rund om indgangsdørene. Ligeledes tak til Bruuns Hjørne, som har skabt et magisk julelandskab på Gammeltorv, med de smukke istapper i træerne. En smuk helhedsoplevelse også at besøge Skælskør ved juletid.

December blev sluttet af på festlig vis i Det Røde Pakhus, hvor vi fejrede den Excellente kundeservice. Omkring 160 glade gæster fyldte pakhuset og hyldede de mange medarbejdere og virksomheder, som kunderne havde nomineret. Der blev uddelt priser for bedste service til en håndværker eller industrivirksomhed, et spisested, en butik samt 3 medarbejdere. Bag priserne stod Sparekassen Sjælland-Fyn.

Jeg vil gerne takke pressen for godt samarbejde. Tak fordi I bakker op om os, og griber alle de gode historier der kommer ud af de mange gode initiativer.

Jeg vil også gerne takke Slagelse Kommune og politikerne for deres solide opbakning. Tak for økonomisk støtte til vores arbejde både i foreningen, men også til Drengerøvsaftenen, Matador og hvad der ellers drypper ind til os. Uden de midler og godt samarbejde er det ikke muligt, at gøre det vi gør i dag.

Tak til Jens Müller og Visit Vestsjælland for opbakning til vores møder og interesse for vores arbejde. Sammen spiller vi hinanden gode!

Vi er små 200 medlemmer – og vi er taknemmelig for hver og en. Tak for jeres opbakning og tilstedeværelse på den ene eller anden måde.

Kære bestyrelse. Vi har brugt mange rigtig gode og arbejdsomme timer sammen. Jeg sætter umådelig stor pris på det samarbejde og den indsats, som I hver især yder. 11 bestyrelsesmøder er det blevet til + alt det løse. Tusind tak for jeres store indsats. Enkelte af jer står af toget i dag, og nye stiger på rejsen. Det er en spændende rejse, der venter på næste togtur.

Tak for den opbakning I har med hjemmefra og tak til vores arbejdsgiverne, fordi de bakker op og anerkender værdien af, at vi alle arbejder for udvikling af vores Skønne Skælskør.

 Skælskør, d. 4. april 2019

Pia Kimer Jacobsen, Formand

Seneste nyheder

Mangler du arbejdskraft ?

Særlig jobmesse for opsagte medarbejdere på Danish Crown kan blive stedet, hvor du møde din næste medarbejder. Som du sikkert har læst i dagspressen, har

Læs mere »