Bytinget

Branche: Forening

Beskrivelse

Vi fungerer som lokalråd for byen Bisserup
Vi varetager de overordnede interesser for byen og dens udvikling, og er bindeled til Slagelse kommune.
Herudover har vi en koordinerende rolle ift. de mange foreninger og forestår en række fællesarrangementer.
Som noget nyt har vi også valgt mere aktivt at sikre vores lokale virksomheder en større synlighed og de bedst mulige vilkår for dem selv – dermed også vores borgeres mulighed for at benytte dem.

Adresse: Bisserup Havnevej 58

By: Rude

Postnummer: 4243

Kontaktperson: Villum Christensen

CVR: 33187823

Telefon: 61153089

Mobil: 61153089

Branche: Forening

Nøgleord: Aktive borgere/sundt og bæredygtigt erhvervsliv

Find medlem