Bestyrelsens konstituering 2020

Her er vedhæftet generalforsamlings protokollatet, formandens beretning samt 
årsregnskabet (klik for at åbne).

Bestyrelsen er nu efter konstituering:

  • Pia Kimer Jacobsen – Formand
  • Flemming Hansen – Næstformand
  • Sabine Grund Skou – Kasserer
  • Maria Jørgensen – Sekretær
  • Sandie Borg – Menigt medlem
  • Christian Serrato Mikkelsen – Menigt medlem
  • Kristina Laura Nielsen – Menigt medlem
  • Rasmus Rasmussen – Suppleant
  • Morten Holm – Suppleant

Seneste nyheder