Erhvervskonference Slagelse

Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter har taget initiativ til at få skabt en Erhvervsvision 2030
– en vision med fælles erhvervsmål, som vi sammen kan forpligte os til at arbejde hen imod i hele
kommunen. Vi kick-starter arbejdsprocessen ved denne erhvervskonference for private virksomheder,

Tirsdag 5. oktober
ZBC, Bredahlsgade 1, Slagelse

hvor du som deltager kan bidrage med dine ønsker og visioner i to forskellige, temabestemte grupper.

Temaerne er:

       • Rammevilkår for udvikling og investeringer
• Tre købstæder – et fællesskab
• Bosætning – hvordan bliver det attraktivt, hvad kan erhvervslivet gøre?
• Uddannelse og arbejdskraft
• Nye erhvervsklynger og vækstområder
• Åbent tema – vi sætter barren højt

Dagens program:
Kl. 7.30-8.00:    Ankomst og morgenbrød
Kl. 8.00-8.15:     Velkomst og intro til dagens program ved Kim Bøhmert og Rune Larsen Rosenhegn
Kl. 8.15-9.00:     ”Rejsen fra krig til kærlighed”
– oplæg ved Preben Kristensen, bestyrelsesformand i Innovatorium Herning A/S samt
Peter Tromborg, direktør og leder af virksomhedsgruppe i Herning
Kl. 9.00-10.00:   Runde 1: Temavalgt gruppearbejde
Kl. 10.15-11.00:   Runde 2: Temavalgt gruppearbejde
Kl. 11.15-12.00:   Opsamling fra dagens gruppearbejde og den videre proces
Kl. 12.00-13.00:  Frokost og tak for i dag

Tilmelding til konferencen kan ske via: slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer senest fredag 1. oktober. Spørgsmål kan rettes til Kim Bøhmert, Slagelse Erhvervsråd på tlf. 30 45 95 65 / kb@sler.dk
eller Rune Larsen Rosenhegn på tlf. 92 15 31 89 / rune@slagelseerhvervscenter.dk.

Seneste nyheder

Frontløberprisen 2021

NU KAN DU INDSTILLE DIN KANDIDAT TIL ÅRETS FRONTLØBERPRIS Ved årets Erhvervs Awards den 12. november 2021 uddeles Frontløberprisen for første gang. Det er en

Læs mere »
X