Erhvervskonference Slagelse

Slagelse Erhvervsråd og Slagelse Erhvervscenter har taget initiativ til at få skabt en Erhvervsvision 2030
– en vision med fælles erhvervsmål, som vi sammen kan forpligte os til at arbejde hen imod i hele
kommunen. Vi kick-starter arbejdsprocessen ved denne erhvervskonference for private virksomheder,

Tirsdag 5. oktober
ZBC, Bredahlsgade 1, Slagelse

hvor du som deltager kan bidrage med dine ønsker og visioner i to forskellige, temabestemte grupper.

Temaerne er:

       • Rammevilkår for udvikling og investeringer
• Tre købstæder – et fællesskab
• Bosætning – hvordan bliver det attraktivt, hvad kan erhvervslivet gøre?
• Uddannelse og arbejdskraft
• Nye erhvervsklynger og vækstområder
• Åbent tema – vi sætter barren højt

Dagens program:
Kl. 7.30-8.00:    Ankomst og morgenbrød
Kl. 8.00-8.15:     Velkomst og intro til dagens program ved Kim Bøhmert og Rune Larsen Rosenhegn
Kl. 8.15-9.00:     ”Rejsen fra krig til kærlighed”
– oplæg ved Preben Kristensen, bestyrelsesformand i Innovatorium Herning A/S samt
Peter Tromborg, direktør og leder af virksomhedsgruppe i Herning
Kl. 9.00-10.00:   Runde 1: Temavalgt gruppearbejde
Kl. 10.15-11.00:   Runde 2: Temavalgt gruppearbejde
Kl. 11.15-12.00:   Opsamling fra dagens gruppearbejde og den videre proces
Kl. 12.00-13.00:  Frokost og tak for i dag

Tilmelding til konferencen kan ske via: slagelseerhvervscenter.dk/arrangementer senest fredag 1. oktober. Spørgsmål kan rettes til Kim Bøhmert, Slagelse Erhvervsråd på tlf. 30 45 95 65 / kb@sler.dk
eller Rune Larsen Rosenhegn på tlf. 92 15 31 89 / rune@slagelseerhvervscenter.dk.

Seneste nyheder

Generalforsamling referat

Den nye bestyrelse samlet efter en fantastisk generalforsamling i de hyggelige rammer i Tjæreby Forsamlingshus. Tak for lækker mad og godt værtsskab Besøg af en

Læs mere »

Referat fra morgenmødet d.18 april

Morgenmøde 18. april Værtskabet for april måneds morgenmøde var lagt i hænderne på Skælskør Bevaringsforening, som var repræsenteret af Claus, Niels-Jørn og Michael. Spændende at

Læs mere »